wieloletnie doświadczenie

przyjazna atmosfera

wygodny dojazd

specjalistyczne wyposażenie

zapraszamy!


Dostępne daty / miasta03.12.2022 Bydgoszcz, klinika SmartVet ul. Saperów 69

04.12.2022 Poznań, Borówiec, ul. Główna 22

Formularz zgłoszeniowy

OK


Administratorem danych osobowych jest Okulistyczna Przychodnia Weterynaryjna Jacek Garncarz posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 522-162-68-70, REGON 012734307

Przetwarzamy dane wyłącznie na potrzeby zapisu na badania wyjazdowe i/lub udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do świadczenia usług przez w/w Administratora. Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do świadczenia usługi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.