wieloletnie doświadczenie

przyjazna atmosfera

wygodny dojazd

specjalistyczne wyposażenie

zapraszamy!


Dostępne daty / miasta

13-14.05 Szczecin
badania zostały ODWOŁANE, chętnych zapraszamy na badania do Poznania

27-28.05 Poznań
ZAPISY prowadzi nasza lecznica pod nr tel. 22 858 80 62

Formularz zgłoszeniowy

OK


Administratorem danych osobowych jest Okulistyczna Przychodnia Weterynaryjna Jacek Garncarz posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 522-162-68-70, REGON 012734307

Przetwarzamy dane wyłącznie na potrzeby zapisu na badania wyjazdowe i/lub udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do świadczenia usług przez w/w Administratora. Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do świadczenia usługi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.